Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Blog

Od dnia 20.04.2020 r. wprowadziłem do mojej oferty tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane są do klienta w formie elektronicznej i mają one taką samą wagę jak tłumaczenia w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią.

Tłumaczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinny być akceptowane przez urzędy zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednich postępowań.

 

 

Podstawą prawną do używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest art. 18, pkt. 1a Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, pozycja 1326), kolejnymi aktami prawnymi regulującymi stosowanie i akceptowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dy.U. 2013 r. pozycja 262, 2014 r. pozycja 1662, z 2015 roku pozycja 1893) oraz przepisy właściwe dla określonych postępowań.

Jednocześnie należy podkreślić, że kwalifikowany podpis elektroniczny wydany w Polsce powinien być honorowany w innych krajach Unii Europejskiej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może być ogromnym ułatwieniem dla osób, które składają podania w urzędach w formie elektronicznej. W takim przypadku nie jest wymagane skanowanie tłumaczeń, a tylko dołączenie pliku PDF z tłumaczeniem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tutaj może mieć zastosowanie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kolejną ogromną zaletą tłumaczenia podpisanego przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest fakt, że przesłanie przetłumaczonego dokumentu odbywa się w formie elektronicznej. Klient nie musi odwiedzać w takim przypadku tłumacza osobiście, nie musi oczekiwać na przesyłkę kurierską lub pocztową, otrzymuje plik w zasadzie w kilka sekund po wykonaniu tłumaczenia.

Zapraszam do skorzystania z opcji wykonania tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) z i na język czeski oraz chorwacki, ponieważ posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego właśnie dla języka chorwackiego oraz czeskiego.

Powrót