Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Blog

Do tłumaczy przysięgłych zgłaszają się osoby (klienci) twierdzący, że odesłano ich z urzędu do tłumacza przysięgłego, żeby zmienił ich nazwisko na akcie urodzenia, akcie małżeństwa, czy innym dokumencie. Tłumacz w takich przypadkach robi wielkie oczy i odpowiada, że nie ma kompetencji w zakresie zmiany nazwiska, czy imienia.
 
O co w tym wszystkim chodzi?
 
W moich językach – czeskim i chorwackim – zdarzają się przypadki, kiedy to cudzoziemiec urodzony w Republice Czeskiej, Chorwacji, ale niebędący obywatelem Czech, czy Chorwacji otrzymuje akt urodzenia, w którym wpisano jego nazwisko w zupełnie inny sposób, niż widnieje w jego paszporcie, czy innym dokumencie.
 
Kolejnym przypadkiem może być akt małżeństwa, w którym nazwisko i imię jednego z małżonków wpisano inaczej niż w paszporcie tej osoby lub innych dokumentach.
 
Takie przypadki są częste szczególnie u osób, których dane pierwotnie zapisane były cyrylicą lub w przypadku osób starszych lub ich przodków, kiedy to nie zwracano tyle uwagi na zapis nazwiska, a bardziej na nazwisko zapisywano według reguł danego języka.
 
Jeśli chodzi o cyrylicę, w każdym kraju istnieje określony zapis – transliteracja cyrylicy na dany język.
 
Gdzie jest problem skoro jest określone, jak co zapisać i dlaczego nie używają zapisów z paszportu?
 
Otóż zapisów z paszportu nie używano kilkadziesiąt lat temu, a używano właśnie transliteracji zgodnie z przepisami danego kraju. Przez lata nikomu to nie przeszkadzało i błąd ponawiano w kolejnych dokumentach i u kolejnych pokoleń, ale taka osoba nie wyjeżdżała do innego kraju i wszystko było w porządku. Przyszły nowe możliwości, wyjazdy i okazało się, że w paszporcie jest inne nazwisko, a w akcie urodzenia, czy małżeństwa inne. Po przyjeździe takiej osoby do Polski okazuje się, że nie może dokonać jakiejś czynności w urzędzie właśnie z tego powodu. Jak twierdzą klienci, z urzędu odsyłani są do tłumacza, żeby poprawił/zmienił im nazwisko i imię na prawidłowe.
 
Jak się okazuje u tłumacza nie zmienia się nazwisk i imion na właściwe, ponieważ tłumacz nie jest osobą do tego uprawnioną. Jeśli zatem jest prawdą, że urzędnicy w urzędach stanu cywilnego odsyłają niektórych cudzoziemców do tłumaczy, żeby zmienili im nazwisko, to wprowadzają takie osoby w błąd. Tłumacz działa wyłącznie w ramach swoich kompetencji, czyli wykonuje tłumaczenia.
 
Jedynym właściwym urzędem, który może dokonać zmiany jest urząd, który jako pierwszy popełnił błąd niewłaściwego zapisu nazwiska w dokumencie.
 

#tłumaczenie #tłumaczeniepiesmne #akturodzenia #tłumaczczeskiego #tłumaczchorwackiego

Powrót