Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Co dělám

Realizuji překlady neověřené a také ověřené a také tlumočení – konsekutivní a simultánní (v kabině), ve všech jazykových kombinacích: polština, čeština, chorvatština, srbština, bosenština.

Co se týká překladů vykonávám překlady obchodních, marketingových, právnických, finančních a technických textů. Překládám oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, povolení k pobytu, řidičské průkazy, technické průkazy vozidel, a taký výpisy ze soudního rejstříku, vysvědčení a jiné podobné doklady. Zabývám se také překlady turistických textů. Překlady realizuji také při spolupráci s rodilými mluvčími daných jazyků. Díky tomu překlady, které děláme mají nejvyšší kvalitu za přístupnou cenu a v přiměřeném termínu.

Samozřejmě jako soudní překladatel a tlumočník spolupracuji s justičními orgány v oblasti překladů právních textů a odborných textů z jiných oborů.

Co se týká tlumočení nabízím tlumočnické služby na obchodních jednáních, veletrzích, konferencích a jiných akcích a událostech, kde je nutný přítomnost tlumočníka nebo tlumočníků.

Co se týká překladů (neověřených a ověřených) a tlumočení (konsekutivního a simultánního) díky zkušenostem a profesionálnímu přístupu mám mnohé spokojené zákazníky. V části „Překlady“ najdete informace o některých klientech, pro které jsem překládal a tlumočil.

Tlumočení realizuji na území celého Polska a v zahraniční. V případě nutnosti jsem schopen se dostat do každého místa určeného zákazníkem.

Neověřené překlady

Jsou překlady textů, které nevyžadují ověření soudního překladatele. Překlady jsou účtovány za normostranu – 1 normostrana to je 1800 znaků s mezerami. Takové překlady vykonávám ve všech jazykových kombinacích z a do polského, českého, chorvatského, bosenského, srbského a slovenského jazyka.

Ověřené překlady (soudní)

Toto jsou překlady dokladů, které vyžadují ověření soudním překladatelem. Takové překlady vykonávám v jazykové kombinaci: polština – čeština, polština – chorvatština a čeština – polština, chorvatština – polština. Mohu Vám také nabídnout překlady do a z jiných jazyků ve spolupráci s jinými soudními překladateli.

Ověřené překlady účtujeme za normostranu. Jedna normostrana ověřeného překladu je 1125 znaků s mezerami a účtuje se každá započatá normostrana.

Konsekutivní tlumočení

Toto je druh tlumočení, kdy je tlumočník přítomen při jednání a tlumočí jednotlivé výpovědi. Během takového tlumočení řečník dělá přestávky ve své výpovědi, aby tlumočník mohl věrně přeložit jeho slova. V případě takových zakázek tlumočník často využívá techniku notace, která spočívá v tom, že si děláme poznámky, abychom co nejvěrněji sdělili, co řekl řečník. Někdy můžeme mít dojem, že to jsou poznámky dělané v nějakém podivném kódu (podivné čmárance), ale věřte mi tlumočník dovede ten kód rozluštit. Taková tlumočení jsou nejčastěji prováděna během obchodních jednání, obvykle v menší skupině.

Pro takové překlady je doporučeno zaměstnat dva tlumočníky, zejména pokud práce trvá několik hodin. Takové řešení je nejvhodnější pro zákazníka, jelikož se tlumočníci mohou střídat při jednotlivých řečnících.

Taková tlumočení účtujeme nejčastěji za den práce tlumočníka nebo za půl dne práce – tzv. čtyřhodinové bloky.

Simultánní tlumočení (kabina)

Tento typ tlumočení se nejčastěji provádí na konferencích nebo jednáních, kterých se účastní více lidí nebo je potřeba tlumočení do více jazyků. Na takových jednáních se tlumočníci nacházejí ve zvukotěsných kabinách, v nichž pomocí odpovídající techniky tlumočí živě jednotlivé řečníky. Takové řešení velice urychluje tlumočení, jelikož řečník nemusí dělat přestávky ve své výpovědi, a posluchači mohou poslouchat tlumočení živě ve sluchátkách.

U takových zakázek je nutno zaměstnávat dva tlumočníky do jedné kabiny, toto je velice důležité vzhledem k tomu, že se tlumočníci musí střídat maximálně každých půl hodiny, jelikož po takové době kvalita tlumočení jedné osoby může začít klesat. Dalším důležitým aspektem je zajištění kontinuity výpovědi, a tlumočník je pouze člověk a může s se zakuckat apod., v takovém případě mikrofon přebírá partner v kabině a celé práce probíhá plynule.

Taková tlumočení účtujeme nejčastěji za den práce tlumočníka nebo za půl dne práce – tzv. čtyřhodinové bloky.

Srdečně Vás zvu ke spolupráci a v případě jakýchkoliv otázek mne prosím kontaktujte.