Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Několik slov o mně

Překlady a tlumočení jsou mou prací, a současně i vášní. Cizí jazyky jsou přítomny v mém životě již od dětství. Český jazyk jsem se učil souběžně s polským jazykem, a ostatní jazyky: chorvatštinu, srbštinu a bosenštinu jsem se učil, když jsem žil, studoval a pracoval několik let v regionu Západního Balkánu, kde se tyto jazyky používají (chorvatština, srbština a bosenština9, což mi umožnilo se seznámit se specifikou každého z těchto jazyků a poznat rozdíly, které mi umožňují efektivním způsobem realizovat překlady a tlumočení (chorvatského, srbského a bosenského jazyka). Ukončil jsem studium na Univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko).

Díky dlouholetým pobytům v České republice, Chorvatsku a jiných zemích regionu Západního Balkánu jsem měl příležitost poznat jejich kulturu, mravy, každodenní život obyvatel, což je také důležitým prvkem, který je nutný při překladech a tlumočení, jelikož překladatel a tlumočník překládá a tlumočí nejen slova, ale musí také dobře sdělit poslání mluveného jazyka nebo textu, to nesmírně důležité zejména při tlumočení, kdy je tlumočení dané myšlenky jakoby kulturní transformací.í.

O mnie

Tlumočení živě během TV pořadu Cafe Futbol

O mnie

Tlumočení během návštěvy v železárně

O mnie

Tlumočení na Kongresu vnitrozemní plavby

O mnie

Tlumočení během návštěvy v závodu pro likvidaci kadáveru.

Již během studia jsem začal vykonávat česko-polské, chorvatsko-polské a srbsko-polské překlady. Po ukončení studia jsem se rozhodl se stát překladatelem a tlumočníkem (polského, chorvatského, srbského a bosenského jazyka) a zabývat se tímto řemeslem profesionálně. Více než deset let na trhu překladů a tlumočení mi umožnilo získat zkušenosti, zdokonalit své schopnosti, získat kontakty, navázat spolupráci a seznamit se s různými osobami, nejen pracovně. Ke každému klientovi se snažím přistupovat jako k někomu, kdo pořebuje především mou pomoc a snažím se vycházet vstříc jeho očekáváním a potřebám, co se týká termínů a i sazeb, aby obě strany byly spokojené. Díky získaným zkušenostem a profesionální praxi v rozsahu polsko-český, polsko-chorvatských a polsko-srbských, či bosensko-polských překladů jsem získal oprávnění soudního překladatele a tlumočníka pro polský a chorvatský jazyk. Tato oprávnění mi umožňují realizaci překladů dokladů, které vyžadují ověření.

Díky kontaktům, které jsem navázal s jinými překladateli a tlumočníky jiných jazyků Vám mohu poskytnout překlady a tlumočení z a do angličtiny, bulharštiny, čínštiny, francouzštiny, ruštiny, švédštiny, dánštiny, němčiny.

Zvu Vás na spolupráci!