Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Překlady

Příklady písemné:

 • Řád Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (Státního depozitu cenných papírů a.s.) (polština - čeština)
 • Podrobné zásady působení Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (Státního depozitu cenných papírů a.s.) (polština - čeština)
 • Turistický průvodce po Chorvatsku (chorvatština - polština)
 • Turistický průvodce po Plitvických Jezerech (chorvatština - polština)
 • Technické texty související s výstavbou silnic a železnic (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Finanční závěrky ((všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Obchodní smlouvy (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Doklady pro registraci automobilů (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Výpisy z obchodního rejstříku (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Osobní doklady, jako rodné listy, umrtní listy
 • Notářské zápisy (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Rozsudky (všechny jazyky - polský, chorvatský, český)
 • Četné doklady a finanční doklady firem

  a mnoho jiných…

Tlumočení (konsekutivní a simultánní) mezi jinými pro:

 • Velvyslanectví České republiky ve Varšavě
 • Úřad Prezidenta Polské republiky
 • Ministerstvo vnitra Polské republiky
 • Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
 • Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě
 • Hraniční stráž
 • Celní služba
 • Miniesterstvo zemědělství a rozvoje venkova
 • Ministerstvo infrastruktury Polské republiky
 • Ministerstvo pro místní rozvoj Polské Republiky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Ministerstvo obrany Polské republiky
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Krajský úřad Vojvodství západněpomořasnkého
 • Krajský úřad Vojvodství opolského
 • Eurojust (Nizozemí)
 • Komise pro finanční dozor
 • Svaz vojvodství Polské republiky
 • Kancelář Senátu Polské republiky
 • Kancelář Sejmu Polské republiky
 • Ředitelství Policie Polské republiky
 • Velvyslanectví Spojených států v Záhřebu
 • Mezinárodní odborové organizace
 • Energetické koncerny
 • Stavební firmy v oboru staveb silnic a železnic
 • Svaz županii Chorvatsk0 republikz